PÄEVAKAVA   
Untitled Document


Rühma päevakava on paindlik, kindlustades laste eale vastava   päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe-ja kasvatustegevused. Varahommikune, pärastlõunane ja õhtune aeg võimaldavad pedagoogidel teha lastega tööd individuaalselt ning väikerühmades.

Riisipere Lasteaia päevakava on koostamise aluseks on  alushariduse raamõppekava ( RT I 1999,80,737) ja koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuded ( RTL 1999, 152, 2149).